Verohallinto keskittää Turun toiminnot Kakolaan

Verohallinnon Turun toiminnot muuttavat lähivuosina Kakolan vankila-alueelle.

Ratkaisun avulla yhdistetään tällä hetkellä hajallaan sijaitsevat Verohallinnon yksiköt samoihin tiloihin ja Verohallinto saa uudistetun työympäristökonseptin mukaiset modernit toimitilat. Samalla valtio turvaa valtakunnallisesti merkittävän Kakolan kulttuurihistoriallisen ympäristön säilymisen alueen käyttötarkoituksen muuttuessa. Alueen vanhimmat osat ovat 1840-luvulta.

Verohallinto muuttaa tiloihin peruskorjauksen sekä uudisrakennuksen valmistuttua  syksyllä 2014.