Työmaatarkastukset alkoivat

Merkittävänä rakennuttajana Senaatti-kiinteistöt haluaa olla edelläkävijä myös talousrikollisuuden kitkemisessä pois rakennusalalta. Osana tätä alkoivat työmaatarkastukset.

Vuoden 2012 alusta Senaatti-kiinteistöt otti käyttöön uudet toimintaohjeet, ja syyskuussa voimaan astunut tilaajavastuulaki vietiin käytäntöön heti määrittelemällä sopimusrikkomuksille selkeät sanktiot.

Loppusyksystä käynnistyivät työmaatarkastukset, joista ensimmäinen kohdistui Väestörekisterikeskuksen peruskorjattaviin tiloihin. Työmaa on poikkeuksellinen, sillä sen kaikki rakennustyöntekijät joudutaan turvatarkastamaan keskusrikospoliisissa ennen työnsä aloitusta.

Työmaatarkastus osoitti asioiden olevan varsin hyvällä mallilla. Kaikilla työntekijöillä oli esimerkiksi lain edellyttämät veronumerolliset kulkuluvat, ja urakoitsijan ylläpitämä kulkulupajärjestelmä täytti vaatimukset. Työmaalta löytyivät lähes kaikki tilaajavastuulain edellyttämä selvitykset työmaalla työskentelevistä urakoitsijoista.

”Lieviä puutteita kuitenkin esiintyi. Työmaalla oli muutama aliurakoitsija, joiden kirjallista hyväksyntää työmaakokouspöytäkirjoista ei löytynyt. Nämä oli kuitenkin suullisesti hyväksytty, kertoo investointiyksikön johtaja Jukka Riikonen Senaatti-kiinteistöistä.

Toimivin tapa järjestää tarkastukset?

Senaatti-kiinteistö suoritti ensimmäiset työmaatarkastuksensa omin voimin ilman viranomaisapua. Jatkossa puntaroidaan myös muita mahdollisuuksia, ja asiasta keskustellaan sekä verottajan että poliisiviranomaisten kanssa.

Riikosen mukaan tavoitteena on löytää toimivin tapa järjestää työmaatarkastuksen niin, että kaikki tahot hyötyvät tuloksista. Myös työmaatarkastusten ulkoistamista pohditaan.

”Ulkoistettu palvelu saattaisi olla luontevampi vaihtoehto, sillä silloin tarkastuksen suorittaisi ulkopuolinen anonyymi yritys, jolla on tietotaito ja prosessit valmiina”, Riikonen sanoo.