Senaatti-kiinteistöt ja Auratum allekirjoittivat kertomusvuonna esisopimuksen Taivallahden autokomppanian kaupasta.

Senaatti-kiinteistöt on käynnistänyt alueella asemakaavan muutoksen, jonka tavoitteena on muuttaa Taivallahden kasarmit asumis-, palveluasumis- ja myymäläkäyttöön sekä mahdollistaa uutta asuinrakennusoikeutta noin 7 200 kerrosneliömetriä. Myytävän alueen rakennusoikeus on yhteensä noin 17 000 kerrosneliömetriä. ”Alue on kulttuurihistoriallisesti merkittävä, ja olemassa olevat rakennukset suojellaan. Rakennuksille on tärkeää löytää uutta käyttöä, jotta niiden suojeluarvo voidaan turvata”, toteaa myyntipäällikkö Esa Pentikäinen Senaatti-kiinteistöistä.