Suodattimien hävitys mukaan kilpailuun

Senaatti-kiinteistöt on sisällyttänyt hankintakilpailuun myös ilmanvaihtosuodatusasteen ja suodattimien hävityksen.

Senaatti-kiinteistöt ja Puolustushallinnon rakennuslaitos kilpailutti ilmanvaihtosuodattimien hankinnan. Kilpailutuksessa otettiin hinnan ja energiankulutuksen lisäksi uusina asioina mukaan suodatinten tehokkuus eli suodatusaste sekä käytettyjen suodattimien poiskuljettaminen ja kierrättäminen.

Taustalla oli se, ettei suodattimia jatkossa vietäisi sekajätteenä kaatopaikalla, vaan ne kierrätettäisiin materiaalina tai käytettäisiin energiajätteenä polttolaitoksilla.

Tarjouksien arviointiperusteena oli suodattimien hankinta- ja käyttökustannukset sekä kahden esimerkkikohteen hävityskustannukset. Käyttökustannuskorin osuus 60 pistettä, hintakorin 30 ja suodattimien hävityksen 10 pistettä.

”Tarjouksien ja tarjoajilta saadun palautteen perusteella suuntaa voidaan pitää oikeana, ja saimme hyviä tarjouksia hävittämisestä”, kertoo talotekniikan asiantuntija Teppo Malm Senaatti-kiinteistöistä.

Kilpailun toteutti Taltec Oy. Yhtiön toimitusjohtaja Tapani Muttosen mukaan kilpailu osoitti, että on tärkeää ajatella rakennusta ja sen teknisiä järjestelmiä kokonaisuutena.

”Vain näin pystytään hallitsemaan samanaikaisesti vaatimuksia energiatehokkuuden parantamiseksi ja samalla hyvien sisäilmaolosuhteiden saavuttamiseksi, Muttonen sanoo.

Kilpailutuksen voitti Halton Clean Air Oy.