Senaatti-kiinteistöt uusiutuvien energialähteiden äärellä

Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2012 energiankulutuksen kasvihuonekaasupäästöistä 16 % muodostuu alueellisissa lämpölaitoksissa. Näiden päästöjen pienentäminen on työn takana, sillä Senaatti-kiinteistöjen omassa hallinnassa olevien alueellisten lämpölaitosten yksittäinen vaikutus kokonaisuudessa on pieni.

Senaatti-kiinteistöt käyttää kiinteistöjensä lämmittämiseen pääsääntöisesti aina kaukolämpöä, kun sitä on tarjolla. Päästöt riippuvat käytetyistä polttoaineista, mutta jo pelkästään korkeamman hyötysuhteen takia kaukolämmön päästöt ovat yleensä pieniä paikallisia lämmitysratkaisuja tehokkaampi ratkaisu.

»Erilaisissa kiinteistöjen lämpölaitoksissa, lämmitysverkostoissa ja muissa lämmitysratkaisuissa koetamme mahdollisuuksien mukaan lisätä uusiutuvan energian käyttöä», sanoo Senaatti-kiinteistöjen Puolustus ja turvallisuus -toimialalla työskentelevä johtava asiantuntija Tomi Suomalainen.

Vuoden 2012 aikana Senaatti-kiinteistöt kartoitti vaihtoehtoja uusiutuvan energian tuotantoon sekä omaan taseeseen hankittavien, että ostettavien järjestelmien osalta. Viimeisimpänä kilpailutettiin Utin ja Säkylän varuskuntien kaukolämmöntuotanto ja -jakelu. Kumpaankin kuuluvat paikalliset aluelämpölaitokset ja kaukolämpöverkostot. Käynnissä on myös Tikkakosken varuskunnan ja myöhemmin tulossa on Haapajärven varikon ja lataamoalueen sekä Vekaranjärven varuskunta-alueen lämmöntuotannon ja -jakelun kilpailutus.  

»Utin ja Säkylän varustuntien osalta edellytimme, että uusiutuvan energiapolttoaineen osuus tuotetusta lämmöstä on vähintään 70 prosenttia. Tähän vaatimukseen kilpailutuksiin osallistuneet paikalliset ja valtakunnalliset energiayhtiöt pystyivät hyvin vastaamaan. Lämpö oli hinnoittelultaan myös kilpailukykyistä», Suomalainen arvioi.

Säkylän kilpailutuksessa huomioitiin toimitusehtojen ja varmuuden lisäksi myös vanhan lämpölaitosrakennuksen säilyttäminen ja paikallisesti tuotettavan energiapolttoaineen hyödyntäminen, sekä raportointi ja reagointi poikkeustilanteissa. Kilpailutukset tuottivat hyvät tulokset. Esimerkiksi Säkylän varuskunnassa uusiutuvan energian vuotuinen käyttö kasvaa 17,5 GWh. Asiakkaana toimiva Puolustushallinnon rakennuslaitos puolestaan säästää lämmön ja höyryn hankintakustannuksissa sievoisen summan joka vuosi.

Senaatti-kiinteistöjen Puolustus ja turvallisuus -toimialalla on noin 80 kohdetta, joissa kyseeseen tulee erillisratkaisu – pelletin, hakkeen tai maalämmön hyödyntäminen.  Potin vuotuinen lämmön kokonaiskulutus on noin 63 GWh. Kun kevyt polttoöljy vaihtuu valtaosin uusiutuvaan energiaan, Senaatti-kiinteistöjen asiantuntijat laskevat polttoainekustannusten pienenevän yli kaksi miljoonaa euroa vuodessa.  Samalla vuotuiset hiilidioksidipäästöt supistuvat noin 15 000 tonnia.