Senaatti-kiinteistöjen sähkönsäästöprojektilla lupaavia tuloksia

Vuonna 2010 Senaatti-kiinteistöjen Oulussa käynnistämä sähkönsäästöprojekti on tuottanut hyviä tuloksia ja laajentunut valtion virastotaloihin eri puolille Suomea. Käyttäjäsähköprojektissa koko viime vuoden mukana olleiden kiinteistöjen sähkönkulutus aleni liki kahdeksan prosenttia aiempaan vuoteen verrattuna. Rahassa se merkitsi 80 000 euroa.

Sammuttaminen kannattaa

Toimitilojen talotekniikkaa uusimalla ja nykyaikaistamalla voidaan saavuttaa enää vähäisiä säästöjä sähkön käytössä. Sen sijaan kiinteistöjen käyttäjien toiminnalla on merkittävä vaikutus sähkönkulutukseen. Kehityspäällikkö Esa Halmetoja toteaa, että jos pelkästään jokainen valtion noin 90 000 työntekijästä sammuttaisi päätteensä vaikkapa 12 minuutin kahvitauoksi kahdesti päivässä, sähkölasku kutistuisi. Lisää säästöä tulisi, kun sama toistuisi noin 220 työpäivänä vuodessa.

Jopa puolet kiinteistön sähkönkulutuksesta muodostuu käyttäjäsähköstä, johon jokainen kiinteistössä työskentelevä voi vaikuttaa arkisilla toimintatavoillaan ja valinnoillaan.

– Haluamme, että ihmiset kiinnittävät huomion käyttäytymiseensä ja motivoituvat energiansäästöön. Vain henkilökohtaisten rutiinien muuttaminen voi pysyvästi vähentää sähkön kulutusta, sanoo käyttäjäprojektia vetänyt Senaatti-kiinteistöjen kehityspäällikkö Esa Halmetoja.

Äskettäin alkoi käyttäjäsähköprojektin neljäs toimintavuosi. Tähän mennessä siinä on ollut 31 kohdetta, tänä vuonna mukaan tulee 35 uutta kohdetta. Viime syksynä projekti starttasi muun muassa VTT:n kiinteistöissä Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa.

Keskeisenä keinona projektissa on vaikuttaminen henkilökohtaisen osallistamisen kautta. Esimerkiksi projektin verkkosivuilla käyttäjät voivat tarkastella oman toimintansa vaikutusta työpaikkansa sähkönkulutukseen, saada sähkönsäästövinkkejä ja keskustella energiankäyttöön liittyvistä asioista. 

Virtuaalinen kiinteistö kokeilussa

Tietoverkkoon perustuva virtuaalinen kiinteistö -hanke vie käyttäjäsähköprojektia askeleen eteenpäin.

Tavoitteena on koota ja jalostaa kaikki kiinteistön suunnittelun, rakentamisen ja käytön aikana tuotettu ja hankittu tieto helpottamaan olosuhteiden ja energiankäytön hallitsemista sekä kiinteistön ylläpitoa. Kiinteistön ohjaamiseksi on suunniteltu oma käyttöliittymä.

Senaatti-kiinteistöt pilotoi virtuaalinen kiinteistö -hanketta Oulussa.