Samasta ovesta –teos esittelee runsain esimerkein onnistuneesti toteutettuja esteettömyysprojekteja vanhoissa kulttuurihistoriallisissa arvorakennuksissa. (Samasta ovesta – Saavutettavia kulttuurihistoriallisia kohteita, toim. Selja Flink ja Niina Kilpelä, Kynnys ry, Helsinki 2012)

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten suojelu ja saavutettavuustavoitteet eivät ole ristiriidassa keskenään.  Senaatti-kiinteistöt on ollut mukana vuonna 2010 käynnistetyssä "Samasta ovesta - Saavutettavia kulttuurihistoriallisia rakennuksia" –projektissa yhteistyössä Kynnys ry:n ja  Museoviraston kanssa. Julkaisu valmistui keväällä 2012, ja siinä käsitellään saavutettavuustavoitteita käyttäjien kannalta ja haetaan Museoviraston linjaus saavutettavuustoimenpiteistä historiallisesti arvokkaissa kohteissa. Julkaisussa esitellään suunnittelun periaatteita ja lähtökohtia sekä runsaasti esimerkkejä onnistuneista saavutettavuusratkaisuista.  

Kirja soveltuu oppaaksi esteettömyysratkaisujen suunnittelijoille, rakennuttajille ja viranomaisille sekä inspiraation lähteeksi kaikille vanhoista rakennuksista ja esteettömyydestä kiinnostuneille.