Nordic Built Challenge -kilpailu

Kertomusvuonna on käynnistetty pohjoismainen Nordic Built Challenge-suunnittelukilpailu, jossa Senaatti-kiinteistöt on mukana Tampereen Hippostalon virastotalolla.

Kyseessä on kaikissa viidessä pohjoismaassa samanaikaisesti käynnistetty monialainen kilpailu, jolla pyritään edistämään energiatehokkaiden, kestävän kehittämisen mukaisten ratkaisujen innovointia ja käyttöönottoa korjausrakentamisessa ja tilaratkaisuissa.

Kilpailuun on valittu viisi kohdetta, yksi kustakin Pohjoismaasta. Suomen kohteena on Tampereella sijaitseva, valtion virastotalona toimiva Hippostalo, jonka omistaa Senaatti-kiinteistöt.

Suomessa kilpailun ensimmäinen vaihe oli ennen kaikkea ideakilpailu, jossa pääpaino oli hakea uudenlaisia joustavia ja innovatiivisia työympäristöratkaisuja ja tutkia, miten tiloja ja tonttia voidaan hyödyntää ja kehittää ekotehokkuuden näkökulmasta.

”Tavoitteenamme on kilpailun kautta löytää ratkaisuja, jotka olisivat mahdollisimman hyvin hyödynnettävissä laajemminkin 1970-80-luvun toimistorakennusten peruskorjauksissa,” sanoo johtava asiantuntija Kristiina Koskiaho Senaatti-kiinteistöistä.

Lisäksi Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on kilpailuttaa ideoita siitä, miten tyypillisestä tuon ajan virastorakennuksesta saadaan teknisin keinoin Energia Plus -talo. Toteutuessaan se tarkoittaisi, että talo tuottaa oman käytettävän energiansa ja jakaa ylimääräisen energian verkkoon. Tavoite on asetettu korkealle ja toteutuminen edellyttää rakenteellisia ja energiateknisiä innovaatioita.

Ensimmäisen vaiheeseen saatiin kaikkiaan 43 ehdotusta, ja jatkoonpäässeet neljä ehdostusta julkistetaan huhtikuussa 2013.