Muutosjohtamispalvelu johdon tueksi

Senaatti-kiinteistöjen muutosjohtamispalvelu on kehitetty ylimmän johdon tueksi erilaisiin muutostilanteisiin.

Muutosjohtamispalvelu on ajankohtainen silloin, kun organisaation toimitilat ja työympäristö sekä niiden myötä usein myös työn tekemisen tavat ja organisaatiokulttuuri muuttuvat. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi muutettaessa perinteisistä huonekonttoreista moderniin monitilaympäristöön.

Muutosjohtamisen työkalu -palvelun tavoite on, että uusi työympäristö pystyään ottamaan ilman viiveitä ja kitkaa mahdollisimman saumattomasti ja täysipainoisesti käyttöön, ja että henkilöstö on siihen tyytyväinen.

Osallistaminen tärkeää

Palvelu koostuu sarjasta erilaisia työvaiheita. Näitä ovat esimerkiksi viestintätoimenpiteistä käsittelevät työpajat, seminaarit ja johdon seurantakokoukset. Henkilöstö pyritään osallistamaan heti alussa sekä voittamaan ennakkoluuloja läpinäkyvän ja suoran informaation avulla.

”Siihen, minkälaiseksi toimenpiteet kulloinkin muodostuvat, meillä on tarjota asiantuntijanäkemyksemme, mutta asiakkaan organisaatiokulttuuri, tavat, toiveet ja tahtotila kuunnellaan toki herkällä korvalla”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen johtava asiantuntija Reetta Ripatti.

Muutosprojekti saattaa kestää jopa useamman vuoden, ja sinä aikana on syytä ajoittain tarkastella prosessin suuntaa ja itse maalia.

”Yhtenä osana tuotetta on navigointityöpajoja, joissa muutetaan prosessia tai uudelleen ohjelmoidaan muutoksen suunta, jos se näyttää tarpeelliselta”.

Räätälöitävä palvelu

Prosessin loppuvaiheessa voidaan tehdä ekskursioita verrokkikohteisiin tai rakentaa testialustoja, joissa voidaan kokeilla uutta työympäristöä ja uusia työnteon tapoja.

Viimeisenä vaiheena on käyttöönotto, jossa paitsi organisoidaan fyysinen muutto ja uusi rakennus otetaan teknisesti käyttöön, myös ajetaan uudet työtavat sisään perehdytys- ja valmennuspaketin avulla.

Jälkiarvioinnissa seurataan, kuinka muutoksen läpiviennissä on onnistuttu ja jos tarvetta on, tehdään korjausliikkeitä.

Muutosjohtamisen tilanteet ja haasteet vaihtelevat eri asiakkailla, joten palvelua räätälöidään organisaation tarpeiden mukaisesti.