Lync-palvelu muuttaa työskentelytapoja

Syksyn alussa  Senaatti-kiinteistöissä otettiin käyttöön Lync 2010, jolla voi neuvotella, pikaviestiä ja soittaa puheluita. Marraskuussa järjestetyn kyselyn vastausten perusteella uusi palvelu on otettu hyvin vastaan.

Kyselyyn vastasi 79 henkilöä ja heistä 40 % käyttää Lynciä päivittäin. Puolet vastaajista koki, että Lync on muuttanut työskentelytapoja. Eniten vastaajat käyttävät pikaviestintää (90 %). Se koetaankin käteväksi monen nopean asian hoitamiseen. Kyselyn perustella pikaviestit ovat jo lyhyessä ajassa vähentäneet sähköpostiliikennettä.

Lync on otettu käyttöön myös neuvotteluissa. Vastaajista 36 % käyttää Lynciä neuvotteluissa, etenkin sisäisissä, mutta jotkut ovat ottaneet Lync-neuvottelut käyttöön myös toimittajien ja asiakkaiden kanssa.

Neuvottelupalveluilla vaikutusta matkakuluihin

Senaatti-kiinteistöjen matkakustannukset ovat vähentyneet vuodesta 2008 vuoteen 2011 melkein 30 % samalla kun videoneuvotteluiden ja työasemakohtaisten Movi-neuvotteluiden määrä on kasvanut peräti  200 %. Videoneuvottelu- ja työasemakohtaisia Movi-yhteyksiä ei aiemmin ole juurikaan toimittajien kanssa käytetty, mutta Lync yleistyy hyvällä tahdilla myös toimittajien joukossa. Lyncin etuna on myös se, ettei se ole kiinni neuvottelutilasta, vaan seuraa käyttäjän kannettavaa.