Hyvä työtila luo kohtaamisen dynamiikkaa

Tulevaisuudentutkija Ilkka Halavan mukaan moderni tietotyö on luonteeltaan yhteisöllistä, jakavaa ja ei-muodollista. Keskustelut ja käytännössä pienet spontaanit heitotkin voivat herättää uusia ideoita, jotka tuottavat uusia näkökulmia ja ratkaisuja.

”Tietotyö ei sovi perinteisiin koppikonttoreihin. Se vaatii uudenlaisia tiloja, joissa kommunikaatio on paljon vapaampaa.”

Halavan mukaan ihmiset odottavat työltä mahdollisuutta toteuttaa itseään, hyödyntää kykyjään ja he arvostavat työyhteisön sosiaalisuutta. Organisaatioiden on mietittävä entistä tarkemmin, mitä ne voivat henkilöstölleen tarjota – ja myös minkälaisessa fyysisessä tilassa työtä tehdään.

”Organisaatio, joka ajattelee, että tilalla ei ole väliä, on kuin mies, joka haluaa naimisiin ja pohtii, että nainen kuin nainen käy.”

Minkälainen on tulevaisuuden työtila?

Halavan mukaan tulevaisuuden työtila ei ole koppikonttori, mutta ei myöskään tehdashallia muistuttava steriili avokonttori tai persoonaton toimistohotelli. Asiaa voi lähestyä pohtimalla, mistä tehtävän työn tuottavuus syntyy.

”Vastaus löytyy monimuotoisuudesta, hyvästä tasapainosta tiloja sekä yhteisölliseen että syventymistä vaativaan työskentelyyn. Hyvä työtila luo kohtaamisten dynamiikkaa.”

Työ muuttuu yhä epämuodollisemmaksi ja samaa vaaditaan myös työtiloilta. Neuvottelutila voisi muistuttaa vaikkapa kodin olohuonetta. Julkisen ja yksityisen sektorin välillä ei eroa juuri ole:

”Julkisella työllä on ehkä se ominaispiirre, että virheiden pois sulkemisen merkitys on suurempi ja työhön kuuluu paljon tarkistuksia. Tämä voi tarkoittaa, että tarkkuutta mahdollistavien tilojen suhde muuhun tilaan saattaa olla hieman suurempi.”

Suomalaisesta työtilasta vientituote?

Ilkka Halavan mielestä juuri suomalaisilla olisi nyt hyvä mahdollisuus luoda aivan uudenlaisia työtilainnovaatioita.

”Suomalainen työ on hyvin tietointensiivistä. Kulttuurissamme arvostetaan paitsi yhteisöllisyyttä myös ratkaisukeskeisyyttä. Pitkät välimatkat, tuottavuusajattelu ja työn uudistamisen tarve saattaa poikia mielenkiintoisia kokeiluja ja pilottihankkeita.

”Tältä pohjalta voisi syntyä ratkaisuja, jotka kiinnostavat myös maailmalla”, Ilkka Halava  korostaa.