Hybridihaapa puhdistaa saastunutta maa-aluetta Luumäellä

Senaatti-kiinteistöillä ja Metsäntutkimuslaitoksella on ainutlaatuinen yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena on Luumäen Somerharjun pilaantuneiden maa-alueiden puhdistaminen haapojen avulla. Ns. hybridihaapojen on todettu pystyvän puhdistamaan maaperää juurten pinnalla ja kasvin sisällä olevien bakteerien avulla.

Senaatti-kiinteistöjen Luumäellä sijaitseva entinen kyllästämöalue on lopettanut toimintansa 1950-luvulla. Kohde siirtyi Senaatti-kiinteistöille Ratahallintokeskukselta vuonna 2008.   Eri kunnostusvaihtoehtoja tutkittaessa valikoitui parhaaksi vaihtoehdoksi kasvien avulla tehtävä maaperän puhdistus eli fytoremediaatio. 

Projektin tavoitteena on saada maaperä turvalliseksi, estää vahingon leviäminen ja kehittää uudenlaisia, taloudellisesti kilpailukykyisiä, luonnonmukaisia menetelmiä saastuneiden maa-alueiden puhdistamiseen. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaava Metsäntutkimuslaitos tavoittelee hankkeesta myös mittavaa tutkimushyötyä erityisesti liittyen puiden kloonivalintaan sekä niiden yhteistyöhön bakteerien ja sienijuurien kanssa.

Tarkoituksena on toteuttaa ensimmäinen täyden mittakaavan pitkäaikainen fytoremediaatiolla toteutettava kunnostus.  Metlan tekemien esiselvitysten perusteella tiheä haapataimikko sienijuurineen ja bakteereineen vähentää haitta-ainepitoisuuksia hiekkaisessa pintamaassa merkittävästi.  Mitä tiheämmin ja parempia puuklooneja istutetaan, sitä nopeampaa on puhdistaminen.

Kunnostukselle on myönnetty Etelä-Suomen aluehallintovirastosta ympäristölupa. Kunnostustyö aloitetaan keväällä 2013, ja se jatkuu noin 10 vuotta.  Sinä aikana seurataan haitta-ainepitoisuuksien muutoksia kohteessa. Kunnostuksen toimivuutta ja vaikutuksia tarkkaillaan säännöllisesti koko kunnostuksen ajan erilaisien seurantojen avulla.

Lue lisää: http://www.metla.fi/metinfo/fytorem/somerharju.htm