Energiatiimi sparraa asiakkaita

Senaatti-kiinteistöjen asiantuntijoista koostuvan energiatiimin tehtävänä on edistää talon omaa ja asiakkaidensa energiatehokkuutta kehittämällä ja koordinoimalla kestävää kehitystä edistävää toimintaa.

”Valtionhallinnon toimitila-asiantuntijana Senaatti-kiinteistöjen täytyy ymmärtää energiatehokkuutta kokonaisuutena. Se on asiakkaidemmekin etu”, kertoo johtava asiantuntija ja energiatiimin toimeenpanevan ryhmän puheenjohtaja Juha Muttilainen

Käytännössä energiatiimi etsii ja tuo aktiivisesti esiin uusia energiatehokkaita ratkaisuja ja vauhdittaa energia- ja tilakonseptien käyttöönottoa. Lisäksi se valjastaa prosessi- ja alueorganisaatioita vastaamaan energiatehokkuuden ja energiansäästön kasvaviin haasteisiin.

Apua energiasuunnitelmien tekoon

Vuonna 2012 perustetun energiatiimin pääpaino on alkuvaiheessa investointien energiatehokkuuden parantamisessa. Energiatiimi antaa tukea myös asiakkaiden energiatehokkuussuunnitelmien laatimisessa.

Energiaosaamisen lisääminen vaatii koulutusta. Senaatti-kiinteistöt järjestikin talotekniikka-asiantuntijoille ja hankevastuuhenkilöille tilaisuuden, jossa käsiteltiin muun muassa uusien energiamääräysten vaikutuksia hankkeisiin ja toimintaan.

Energiatiimi osallistuu myös uusien rakennuttajakonsulttikumppaneiden koulutukseen. Tavoitteena on edistää energiatehokkuuden toteutumista jo rakennushankkeiden ohjausvaiheessa. 

Energiatiimin tehtävät vuonna 2012:

  • Kehittää investointien hankesuunnitteluvaiheen tavoitteenasettelua, päivittää energiatehokkuuden ja sisäilmaston varmistustoimenpiteitä ja edistää niiden viemistä käytäntöön.
  • Osallistuu Green Lease -sopimusten kehittämiseen.
  • Vakiinnuttaa Energiatiimin toiminta ja toimintamuodot.
  • Tukee asiakkaiden energiatehokkuussuunnitelmien laadintaa.