Ely-keskus ja Finnvera keskittävät toimintansa Kuopionlahden rantaan

Ely-keskuksen noin 240 henkilöä ja Finnveran noin 70 henkilöä muuttivat yhteiseen toimitilaan Kuopionlahden rantaan vuoden 2013 alussa.

Tilojen suunnittelussa on erityisesti ollut tavoitteena nykyaikainen, tehokas, muuntojoustava ja ekologinen toimitila. Tilaratkaisut ovat monipuoliset ja suunniteltu palvelemaan käyttäjien ydintoimintaa ja erilaisia työnteon muotoja.

Vanha ja uusi sulautuvat saumattomasti Kuopionlahden rannan maisemaan

Rakennushanke koostui kahdesta vuonna 1954 rakennetusta, peruskorjattavasta toimistorakennuksesta sekä niiden väliin rakennetusta uudisrakennuksesta.

Toimistorakennus sijaitsee kaupunkikuvallisesti keskeisellä ja kauniilla paikalla. Alueen rakennukset ja miltei koko kortteli ovat asemakaavalla suojeltuja.

Vanhojen toimistorakennusten ilme on säilynyt, ja niiden väliin toteutettu uudisrakennus heijastelee historiallista ympäristöä. Uudisrakennuksen sisälle jäävien vanhojen toimistorakennusten julkisivuihin on jätetty yksityiskohtana karhea tiilipinta korostamaan museaalisuutta. Tämän vastakohdaksi uudisrakennuksen kaikki julkisivut sekä keskiaulan ja rakennusten liittymäkattopinnat ovat lasia.

Uudisrakennuksessa on viherkatto ja kattopinnoitteeksi on valittu maksaruoho. Peruskorjattavissa tiloissa on käytetty uutuutena järjestelmää, jossa sekä lämmitys että viilennys toteutetaan lattian avulla.

Rakennushanke on ollut haasteellinen niin rakenteiden, ympäristötavoitteiden kuin aikataulun vuoksi.