Ely-keskuksen noin 240 henkilöä ja Finnveran noin 70 henkilöä muuttivat yhteiseen toimitilaan Kuopionlahden rantaan vuoden 2013 alussa.
Senaatti-kiinteistöjen asiantuntijoista koostuvan energiatiimin tehtävänä on edistää talon omaa ja asiakkaidensa energiatehokkuutta.
Senaatti-kiinteistöjen ja Metsäntutkimuslaitoksen ainutlaatuisen yhteistyöprojektin tavoitteina maa-alueiden puhdistaminen haapojen avulla.
Tulevaisuudentutkija Ilkka Halavan mukaan moderni tietotyö on luonteeltaan yhteisöllistä, jakavaa ja ei-muodollista.
Nuoripari osti Korson juna-asemalla sijaitsevan huonokuntoisen VR:n asuinkasarmin Senaatti-kiinteistöiltä.
Senaatti-kiinteistöt peruskorjaa Sturenkatu 4:n Kulttuuritalon toimistosiiven ja osan kokoussiivestä Museoviraston toimitilaksi.
Etelä-Savon ELY-keskuksessa otettiin käyttöön Senaatti-kiinteistöjen TEMille tuottama valtakunnallinen asiakaspalvelukonsepti.
Syksyn alussa  Senaatti-kiinteistöissä otettiin käyttöön Lync 2010.
Sisäilmaongelmien aiheuttajaa on joskus todella vaikea löytää ja perinteisissä mittausmenetelmissä löytyy useita epävarmuustekijöitä. 
Senaatti-kiinteistöjen muutosjohtamispalvelu on kehitetty ylimmän johdon tueksi erilaisiin muutostilanteisiin.