Toimialan kehittämiseen osallistuminen

Senaatti-kiinteistöjen kehittämistoiminnan lähtökohtana on avoin, verkottunut kehitystyö sidosryhmien, asiakkaiden ja alan muiden toimijoiden kanssa. Senaatti-kiinteistöt kehittää palvelujaan ja ratkaisujaan aktiivisesti yhteistyössä eri sidosryhmiensä kanssa” .

Vuoden 2012 keskeiset tekemiset

  • Aktiivinen toimiminen alan toimialajärjestöissä ja osallistuminen alan hankkeisiin, ohjelmiin ja verkostoihin.
  • Talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelman jalkauttaminen.
  • Käyttäjäpalveluiden sopimusmallien kehittäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
  • Senaatti-kiinteistöt edistää kiinteistö- ja rakennusalan käytäntöjä ja pelisääntöjä verkostoitumalla aktiivisesti alan toimijoiden kanssa.

Uusia pelisääntöjä alan toimijoiden kanssa

Senaatti-kiinteistöillä on toimikuntaedustus keskeisissä alan toimialajärjestöissä kuten Raklissa, Rakennustietosäätiössä, Kiinteistöalan koulutuskeskuksessa, RYM Oy:ssä sekä kansainvälisissä Pure-net ja TWN vertaisverkostoissa .

Tahtotilana on olla edelläkävijäorganisaatio ja suunnannäyttäjä sekä yhteisten pelisääntöjen rakentaja omalla toimialallaan. Esimerkkeinä tästä työstä on vuonna 2012 jalkautettu talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelma sekä käyttäjäpalvelujen sopimusmallien kehittäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Kehitystyössään Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut avoimesti jakamaan kehitystyönsä tuloksia sekä osallistumaan aktiivisesti alan yhteiseen tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Aktiivinen osallistuminen ja verkostoituminen toimialalla

Senaatti-kiinteistöt on vuonna 2012 osallistunut aktiivisesti toimialan ohjelmiin, hankkeisiin ja verkostoihin sekä lukuisiin kehitys- ja verkottumistilaisuuksiin. Esimerkkeinä ovat Finnish Green Building Council (FiGBC), Tekesin Serve-ohjelma,  KTI Oy:n kehittämishanketoiminta sekä toimialan benchmarking-selvitykset.

Senaattilaiset ovat toimineet useammassa toimialan johto- ja seurantaryhmässä, joista esimerkkeinä ovat Raklin rakennuttaminen ja hankinta -toimikunnan puheenjohtajuus, Työterveyslaitoksen Käyttäjälähtöiset toimivat työtilat -teema-alueen seurantaryhmän puheenjohtajuus, RYM-SHOK:n tutkimusohjelman Model Nova -työpaketin veturiyrityksenä toimiminen sekä kansainvälisten vertaisverkostojen johtoryhmien jäsenyydet.