Senaatti-kiinteistöillä on laaja sidosryhmäverkosto, jonka kanssa se pyrkii toimimaan aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti. Senaatti-kiinteistöt kuuntelee ja kartoittaa sidosryhmiensä mielipiteitä ja näkemyksiä muun muassa yhteiskuntavastuuta kehittäessään. 

senaatti-kiinteistöjen tärkeimmät sidosryhmät

Sidosryhmien keskeisimmät näkemykset Senaatti-kiinteistöistä

Edelläkävijyys:

Suuri osa Senaatti-kiinteistöjen toimittajakumppaneista ja henkilöstöstä pitävät Senaatti-kiinteistöjä alan edelläkävijänä Suomessa. Muut sidosryhmät näkevät Senaatti-kiinteistöjen olevan enemmän alan keskitasoa.

Ympäristövaikutusten vähentäminen:

Sidosryhmien mukaan ympäristövaikutuksia omalla työpaikalla voitaisiin vähentää virtuaalineuvotteluja lisäämällä, sähkönkulutusta vähentämällä, tilatehokkuutta parantamalla ja lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiä päivittämällä.

Suurimmat tulevaisuuden haasteet:

Rakentamisen laadun parantaminen sekä kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen nähdään monen sidosryhmän osalta tärkeäksi. Toimittajakumppanit ja Green Office-vastaavat nostavat ekologisen rakentamisen kehittämisen suureksi tulevaisuuden haasteeksi.

Järjestöt ja yhdistykset, media ja muut näkevät osaamisen ylläpidon suurimpana tulevaisuuden haasteena.

 

Sidosryhmäyhteistyö