Asiakkuudet ja kumppanuudet

Senaatti-kiinteistöt kehittää palvelujaan ja ratkaisujaan aktiivisesti yhteistyössä  asiakkaidensa, sidosryhmiensä ja alan muiden toimijoiden kanssa.

Tahtotilana on olla edelläkävijäorganisaatio ja suunnannäyttäjä sekä yhteisten pelisääntöjen rakentaja omalla toimialallaan. Vuonna 2012 painopisteinä olivat erityisesti talousrikollisuuden torjuntaan liittyvät toimenpiteet. Asiakasyhteistyössä korostuivat asiakkaiden tarpeista lähtevien työympäristöratkaisujen tuottaminen.

Senaatti-kiinteistöillä on toimikuntaedustus keskeisissä alan toimialajärjestöissä kuten Raklissa, Rakennustietosäätiössä, Kiinteistöalan koulutuskeskuksessa ja RYM Oy:ssä.

Työmaatarkastukset alkoivat

Merkittävänä rakennuttajana Senaatti-kiinteistöt haluaa olla edelläkävijä myös talousrikollisuuden kitkemisessä pois rakennusalalta. Osana tätä alkoivat työmaatarkastukset.

Sidosryhmäyhteistyö